Posted on iul. 1, 2019 | 0 comments

Instalam Docker pe ClusterHAT și îmi tot dădea segfault la pornire pe nodurile slave:

$ systemctl status docker.service
● docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) (Result: core-dump) since Mon 2019-07-01 07:36:34 BST; 13min ago
Docs: https://docs.docker.com
Main PID: 714 (code=dumped, signal=SEGV)
CPU: 419ms

Jul 01 07:36:32 p1 systemd[1]: docker.service: Main process exited, code=dumped, status=11/SEGV
Jul 01 07:36:32 p1 systemd[1]: Failed to start Docker Application Container Engine.
Jul 01 07:36:32 p1 systemd[1]: docker.service: Unit entered failed state.
Jul 01 07:36:32 p1 systemd[1]: docker.service: Failed with result 'core-dump'.
Jul 01 07:36:34 p1 systemd[1]: Stopped Docker Application Container Engin
e.

Așa că am citit puțin și se pare că ultimele build-uri ARM au probleme cu procesorul din Raspberry Pi Zero și Zero W. Soluția e să faci downgrade la containerd.io și docker:

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/Hypriot/rpi/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt-get install containerd.io=1.2.6-1
sudo apt-get install docker-ce=18.06.1~ce~3-0~raspbian

Apoi poți porni docker.service și da join la swarm. Chestia asta se întâmplă doar pe ARM-urile Pi Zero/Zero W și doar recent.