Posted on Sep 10, 2017 | 0 comments

Nu de multă vreme a ieșit de la tipar a doua ediție din ”Recolta roșie” și încep să apară recenziile. Cristian Cărpenaru scrie în recenzia lui de pe goodreads.ro următoarele:

Visceralitatea trăirilor din romanul ”Recolta roșie”, apărut la editura Crux Publishing, se înalță și se pogoară într-o nouă și incisivă regeometrizare conceptuală a interacțiunii dintre sacru și profan, ca o ciocnire între plusul și minusul unui vijelios și bulversant câmp magnetic în care ortografia vieții se apleacă ușor într-o caligrafiere gheboșată de virusul încă funcțional al manipulării.